© CGPA Soesterberg, Contactgroep Post Actieven Soesterberg
Realisatie: Ruud Hoogendoorn

Welkom bij

“CGPA-Soesterberg”

Contactgroep Postactieven regio Soesterberg

Welkom bij de website van de Contactgroep Postactieven regio Soesterberg. Wij zijn een juridisch zelfstandige Vereniging, die binnen het Veteranen- en Postactieven beleid van de Koninklijke Luchtmacht als voormalig werkgever dienstverlaters cq voormalige werknemers en hun partners een sociaal platvorm biedt en hen in de gelegenheid stelt de band met KLu te behouden. Onder de Postactieven zijn ook postactieve Veteranen lid van onze Contactgroep, evenals zij die van andere krijgsmachtdelen zich sterk gebonden voelen met de regio Soesterberg door voormalige tewerkstelling of woonomgeving. De KLu biedt het bestuur van de Contactgroep een aantal faciliteiten om haar werk te verrichten en de leden te faciliteren. Leden worden, naast de jaarlijkse evenementen, onder meer ook nog sportfaciliteiten op het KLu-onderdeel aangeboden. Lid worden van onze contactgroep betekent naast de vele contactmomenten met oud-collegae ook bijpraten over de hedendaagse KLU en haar toekomst. De regio Soesterberg omvat ondermeer het huidige KLu-onderdeel Centrum Mens en Luchtvaart (CML), onderdelen (zoals oa. de Defensie Verkeer- en Vervoer- Organisatie/DVVO van het Defensie Ondersteunings Commando - DOSCO (het voormalige Defensie Interservice Commando/DICO en Commando Diensten Centra/CDC) en de voormalige KLU onderdelen Vliegbasis Soesterberg, de Luchtmacht Verbindings en Meteorologische Groep (LVMG), de 1ste Luchtmacht Verbindings groep (1 LVG) het DEPOT Algemeen en Intendance Materieel (DATIM), de Staf van het Commando Logistiek en Opleidingen (CLO), de Staf van het Commando Tactische Luchtmacht en de Motor Transport Groep KLu (MTGKLu). Het bestuur organiseert jaarlijks een 5- a 6-tal sociale evenementen, zoals een nieuwjaarsreceptie, diverse socials, het bijwonen van de Opendag KLu en een reünie annex barbecue. Op de voorjaarsocial wordt tevens een Algemene leden vergadering gehouden. Indien u tot bovenbedoelde doelgroep behoort en nog niet lid bent van onze vereniging, dan kunt u zich aanmelden bij ons Point of Contact/POC. Hiervoor verwijs ik u naar bovenstaand menu ‘Lid worden’. De jaarlijkse contributie is €15; daarnaast zal voor bepaalde evenementen om een bijbetaling worden gevraagd. Als lid krijgt u regelmatig onze nieuwsbrief toegezonden per email of post (indien geen emailadres bekend). De socials vinden altijd plaats in een zaal van het bedrijfsrestaurant ‘De Brik’ op Camp New Amsterdam, ingang Dolderseweg 34, 3712 BL, Huis te Heide. Wij heten u van harte welkom. Potentiele nieuwe leden kunnen op hun verzoek onze najaarsocial bijwonen om kennis te maken de sfeer vooraf te proeven. U kunt zich hiervoor opgeven bij onze secretaris.
Contactgroep Postactieven regio Soesterberg
© CGPA Soesterberg Realisatie: Ruud Hoogendoorn

Welkom bij

“CGPA-Soesterberg”

Welkom bij de website van de Contactgroep Postactieven regio Soesterberg. Wij zijn een juridisch zelfstandige Vereniging, die binnen het Veteranen- en Postactieven beleid van de Koninklijke Luchtmacht als voormalig werkgever dienstverlaters cq voormalige werknemers en hun partners een sociaal platvorm biedt en hen in de gelegenheid stelt de band met KLu te behouden. Onder de Postactieven zijn ook postactieve Veteranen lid van onze Contactgroep, evenals zij die van andere krijgsmachtdelen zich sterk gebonden voelen met de regio Soesterberg door voormalige tewerkstelling of woonomgeving. De KLu biedt het bestuur van de Contactgroep een aantal faciliteiten om haar werk te verrichten en de leden te faciliteren. Leden worden, naast de jaarlijkse evenementen, onder meer ook nog sportfaciliteiten op het KLu-onderdeel aangeboden. Lid worden van onze contactgroep betekent naast de vele contactmomenten met oud-collegae ook bijpraten over de hedendaagse KLU en haar toekomst. De regio Soesterberg omvat ondermeer het huidige KLu-onderdeel Centrum Mens en Luchtvaart (CML), onderdelen (zoals oa. de Defensie Verkeer- en Vervoer- Organisatie/DVVO van het Defensie Ondersteunings Commando - DOSCO (het voormalige Defensie Interservice Commando/DICO en Commando Diensten Centra/CDC) en de voormalige KLU onderdelen Vliegbasis Soesterberg, de Luchtmacht Verbindings en Meteorologische Groep (LVMG), de 1ste Luchtmacht Verbindings groep (1 LVG) het DEPOT Algemeen en Intendance Materieel (DATIM), de Staf van het Commando Logistiek en Opleidingen (CLO), de Staf van het Commando Tactische Luchtmacht en de Motor Transport Groep KLu (MTGKLu) Het bestuur organiseert jaarlijks een 5- a 6-tal sociale evenementen, zoals een nieuwjaarsreceptie, diverse socials, het bijwonen van de Opendag KLu en een reünie annex barbecue. Op de voorjaarsocial wordt tevens een Algemene leden vergadering gehouden. Indien u tot bovenbedoelde doelgroep behoort en nog niet lid bent van onze vereniging, dan kunt u zich aanmelden bij ons Point of Contact/POC. Hiervoor verwijs ik u naar bovenstaand menu ‘Lid worden’. De jaarlijkse contributie is €15; daarnaast zal voor bepaalde evenementen om een bijbetaling worden gevraagd. Als lid krijgt u regelmatig onze nieuwsbrief toegezonden per email of post (indien geen emailadres bekend). De socials vinden altijd plaats in een zaal van het bedrijfsrestaurant ‘De Brik’ op Camp New Amsterdam, ingang Dolderseweg 34, 3712 BL, Huis te Heide. Wij heten u van harte welkom. Potentiele nieuwe leden kunnen op hun verzoek onze najaarsocial bijwonen om kennis te maken de sfeer vooraf te proeven. U kunt zich hiervoor opgeven bij onze secretaris.
Contactgroep Postactieven
regio Soesterberg
© CGPA Soesterberg, Contactgroep Post Actieven Soesterberg
Realisatie: Ruud Hoogendoorn

Bestuur

Voorzitter

Gerard Vallee

Telnr: 06-14985987

Geboren 22 juni 1946, Getrouwd, vader van 2 kinderen en opa van nu nog 3 kleinkinderen. Vanaf 1967 tot medio 2003 bij de KLu en tot ultimo 2003 (als ingehuurd burger) bij Defensie gewerkt. Onderin de organisatie begonnen. Als dienstplichtige opgeroepen en kort daarna de officiersopleiding Materieel-Logistiek als KVV-er in 1998 afgerond. In 1973 beroepsofficier geworden. De rode draad door mijn carrière is organisatieontwikkeling/veranderingsprocessen. Eerst in diverse automatiserings(nu ict)-functies (bij toenmalige Rekencentrum KLu en DMKLu) , later in de EDP-auditing (bij de toenmalige Directie Interne Controle Krijgsmacht -nu Defensie Accountantsdienst- en DEBKLu) en tenslotte heb ik diverse managementfuncties bekleed. Dit waren functies bij de toenmalige DOPKLu/C-MTGKLu, MinDef/Projectleider Implementatie Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie DVVO, Defensie Interservice Commando DICO/C-DVVO, DICO/Hoofd Afdeling Ondersteuning, DICO-Interim Manager Diensten Geestelijke Verzorging DGV en MinDef/Plv Projectleider tvs Hoofd Projectbureau Implementatie Defensie Horeca Organisatie (nu Paresto). Hierbij waren meestal reorganisaties aan de orde. In voorjaar 2005 nog tijdelijk ingehuurd als Projectleider voor de ontwikkeling van de helpdeskfunctie binnen de klant-leverancierrelatie voor Commando DienstenCentrum CDC (voorheen DICO). Ik denk met veel plezier en waardering terug aan mijn actieve diensttijd. Ik besteed mijn FLO-tijd veel aan klussen, reizen met mijn vrouw en de (klein)kinderen. Sinds april 2007 met plezier Voorzitter van de Contactgroep PA regio Soesterberg geworden en vind het leuk om wat terug te doen voor de KLu in het algemeen en mijn (oud-)collega's in het bijzonder.

Secretaris

Cees Huisman

Telnr: 06-44770937

Geboren 5 februari 1946 te Maassluis. Alleenstaand. Vrijwel direct na mijn schoolperiode bij de KLu terechtgekomen. Militaire en vaktechnische opleidingen gevolgd bij de LOKS/Breda (1965) en de LETS (1966), waarna ik geplaatst werd in een administratieve functie bij het DVM/Gilze-Rijen. In 1970 verder opgeleid tot personeelsfunctionaris en tewerkgesteld bij Korps Luchtmachtstaven/vlb Ypenburg. In 1981 overgeplaatst naar het Commando Staf Tactische Luchtstrijdkrachten in Zeist en tenslotte in 1989 naar de vliegbasis Soesterberg, eerst bij de Personeelsdienst en later - na de opleiding tot officier - bij het 300 Squadron als Hoofd Squadronstafbureau. Na mijn FLO/ALO al snel een bestuursfunctie ingerold bij Omnia Cernens (Oud GPLV'ers) en ”ik doe nog wat“ voor de mess.. In 2002 ben ik begonnen met het bijelkaar zoeken van een aantal bestuursleden voor de Contactgroep Postactieven regio Soesterberg. Korte tijd later kwamen daar nog twee bestuursleden bij en zijn we gaan draaien als vereniging. Nu, een aantal jaren verder, heeft de vereniging zo'n 500 leden: het gaat dus goed met deze club!

Penningmeester

Tiny van der Wijst Telnr: 0346-352008 Geboren op 9 februari 1944 Gehuwd met Coby, 2 zonen en 7 kleinkinderen. Na enige jaren werkzaam te zijn geweest bij DAF in Eindhoven ben ik in 1963 begonnen met opleiding, op de toenmalige LKS in Schaarsbergen, tot Monteur Conventionele Vliegtuigen (MCV). Na de opleiding (1966) geplaatst bij het O&M Sq. van de Groep Lichte Vliegtuigen op het bedrijfsbureau. In 1968 overgeplaatst naar het 298 Sq. Bij 298 sq werkzaam geweest als Spec. MCV en Opz. MCV. In 1989 overgeplaatst naar BOEKLu MLTA standplaats Schiphol waar ik werkzaam ben geweest in de kwaliteitszorg bij de nieuwbouw F16. April 1992 bevorderd tot Elt. en geplaatst op de Vliegbasis Deelen bij het 300 Sq van de Groep Lichte Vliegtuigen als Hoofd Helicopter Onderhoud. Bij het sluiten van de Vliegbasis Deelen in 1995 geplaatst bij het nieuwe 300 Sq op de Vliegbasis Soesterberg als Hoofd Bedrijfsbureau Cougar. Vanaf eind 1996 werkzaam geweest als ARBO-coördinator op de Vliegbasis Soesterberg waar ik in 1999 met UKW ben gegaan. Naast mijn bestuursfunctie geniet ik vooral van de goede dingen van het leven in Frankrijk waar ik veel tijd doorbreng in mijn caravan.
Ledenadministrateur Ruud Vrakking Telnr: 035-6011956 Geboren op 28-4-1947. In maart 1967 opgekomen op de LKS te Schaarsbergen. Na de 1e 6 maanden militaire opleiding verder gegaan in het Brandweerwezen. In 1968 en begin 1969 OTT gedraaid op Twenthe. Tijdens de LAFA Werd ik "vriendelijk verzocht" om voor 5 jaar naar de Geleide Wapens te gaan, aangezien ze daar te korten zouden hebben. Na de bevordering tot Sergeant tijdelijk terug naar Twenthe en begon in de zomer aan de opleiding tot vuurleider bij de Nike. Na de opleiding OTT gedraaid op Rheine waarna ik na 3 maanden op Schöppingen werd geplaatst als MTR-operator. In 1975 overgeplaatst naar Soesterberg waar ik gelukkig weer brandweerman kon spelen. In 1993 overgeplaatst naar Deelen i.v.m. het vertrek van de Amerikanen. I.v.m. de sluiting van Deelen als vliegbasis, teruggeplaatst naar brandweer Soesterberg. Na een half jaar het verzoek gekregen om Hoofd Preventie te worden op Volkel en werd daar in april 1996 geplaatst. Per 1 mei 2002 met FLO.
Lid, o.a. Evenementenbeheer en webcontent Maarten Vervoorn Telnr: 0346-263838 Geboren op 23 september 1947 Ik ben in 1965 opgekomen op de LKS te Schaarsbergen. Eerst een half jaar radio-radar opleiding. Bij nader inzien bleek dat het niet te zijn. Daarna gekozen voor de brandweer opleiding. Uiteindelijk heeft niemand mij, tijdens mijn loopbaan bij de Klu, meer los kunnen weken uit dat dienstvak. In 1967 heb ik OTT gedraaid bij de brandweer op de vliegbasis Soesterberg. In 1968 werd ik daar ook als spec geplaatst. Prachtige tijd meegemaakt toen de Amerikanen nog op SSB gelegerd waren. Eerst maakte ik de F102, Delta Dagger mee, daarna de F4 Phantom en als laatste de F15 Eagle. In mijn begintijd vloog ook het Nederlandse 325 sqn. nog op SSB met de Hunters. Elke vrijdagmiddag werd er even “gestund”. Dat kon toen nog. Toen de “Yanken” weggingen van SSB werd het stil. Totdat de Chinooks en de Cougars hun intrek namen op SSB. Verder valt er over mij niets spannends te vertellen. Grootste gedeelte van mijn Klu-leven op SSB gebleven. Tussendoor nog een jaartje op het toenmalige DELM geplaatst geweest. Maar dat vond ik te stil en na veel moeite kwam ik weer terug op m’n ouwe stekkie. Uiteindelijk werd ik nog Hoofd Brandweer en op 1 oktober 2002 heb ik de Klu verlaten.
Contactgroep Postactieven regio Soesterberg
Ereleden 1. Hr W. Aben, initiatiefnemer oprichten Contactgroepen Postactieven KLu 2. Hr D. Berlijn, toenmalig Bevelhebber KLu 3. Hr C. Hilderink, toenmalig Directeur Personeel 4. Hr. Bart Petersen, voormalig penningmeester CGPASSB † 5. Hr. Jan van der Togt, voormalig ledenadministrateur en webmaster CGPASSB
© Omina Cernens

Bestuur

Voorzitter

Gerard Vallee

Telnr: 06-14985987

Geboren 22 juni 1946 Getrouwd, vader van 2 kinderen en opa van nu nog 3 kleinkinderen. Vanaf 1967 tot medio 2003 bij de KLu en tot ultimo 2003 (als ingehuurd burger) bij Defensie gewerkt. Onderin de organisatie begonnen. Als dienstplichtige opgeroepen en kort daarna de officiersopleiding Materieel-Logistiek als KVV-er in 1998 afgerond. In 1973 beroepsofficier geworden. De rode draad door mijn carrière is organisatieontwikkeling/veranderingsprocessen. Eerst in diverse automatiserings(nu ict)-functies (bij toenmalige Rekencentrum KLu en DMKLu) , later in de edp-auditing (bij de toenmalige Directie Interne Controle Krijgsmacht - nu Defensie Accountantsdienst- en DEBKLu) en tenslotte heb ik diverse managementfuncties, bekleed. Dit waren functies bij de toenmalige DOPKLu/C-MTGKLu, MinDef/Projectleider Implementatie Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie DVVO, Defensie Interservice Commando DICO/C-DVVO, DICO/Hoofd Afdeling Ondersteuning, DICO-Interim Manager Diensten Geestelijke Verzorging DGV en MinDef/Plv Projectleider tvs Hoofd Projectbureau Implementatie Defensie Horeca Organisatie (nu Paresto). Hierbij waren meestal reorganisaties aan de orde. In voorjaar 2005 nog tijdelijk ingehuurd als Projectleider voor de ontwikkeling van de helpdeskfunctie binnen de klant-leverancierrelatie voor Commando DienstenCentrum CDC (voorheen DICO). Ik denk met veel plezier en waardering terug aan mijn actieve diensttijd. Ik besteed mijn FLO-tijd veel aan klussen, reizen met mijn vrouw en de (klein)kinderen. Sinds april 2007 met plezier Voorzitter van de Contactgroep PA regio Soesterberg geworden en vind het leuk om wat terug te doen voor de KLu in het algemeen en mijn (oud-)collega's in het bijzonder.

Secretaris

Cees Huisman Telnr: 06-44770937

Geboren 5 februari 1946 te Maassluis. Alleenstaand. Vrijwel direct na mijn schoolperiode bij de KLu terechtgekomen. Militaire en vaktechnische opleidingen gevolgd bij de LOKS/Breda (1965) en de LETS (1966), waarna ik geplaatst werd in een administratieve functie bij het DVM/Gilze-Rijen. In 1970 verder opgeleid tot personeelsfunctionaris en tewerkgesteld bij Korps Luchtmachtstaven/vlb Ypenburg. In 1981 overgeplaatst naar het Commando Staf Tactische Luchtstrijdkrachten in Zeist en tenslotte in 1989 naar de vliegbasis Soesterberg, eerst bij de Personeelsdienst en later - na de opleiding tot officier - bij het 300 Squadron als Hoofd Squadronstafbureau. Na mijn FLO/ALO al snel een bestuursfunctie ingerold bij Omnia Cernens (Oud GPLV'ers) en ”ik doe nog wat“ voor de mess.. In 2002 ben ik begonnen met het bijelkaar zoeken van een aantal bestuursleden voor de Contactgroep Postactieven regio Soesterberg. Korte tijd later kwamen daar nog twee bestuursleden bij en zijn we gaan draaien als vereniging. Nu, een aantal jaren verder, heeft de vereniging zo'n 500 leden: het gaat dus goed met deze club!
Lid o.a. Evenementenbeheer en webcontent Maarten Vervoorn Telnr: 0346-263838 Geboren op 23 september 1947 Ik ben in 1965 opgekomen op de LKS te Schaarsbergen. Eerst een half jaar radio-radar opleiding. Bij nader inzien bleek dat het niet te zijn. Daarna gekozen voor de brandweer opleiding. Uiteindelijk heeft niemand mij, tijdens mijn loopbaan bij de Klu, meer los kunnen weken uit dat dienstvak. In 1967 heb ik OTT gedraaid bij de brandweer op de vliegbasis Soesterberg. In 1968 werd ik daar ook als spec geplaatst. Prachtige tijd meegemaakt toen de Amerikanen nog op SSB gelegerd waren. Eerst maakte ik de F102, Delta Dagger mee, daarna de F4 Phantom en als laatste de F15 Eagle. In mijn begintijd vloog ook het Nederlandse 325 sqn. nog op SSB met de Hunters. Elke vrijdagmiddag werd er even “gestund”. Dat kon toen nog. Toen de “Yanken” weggingen van SSB werd het stil. Totdat de Chinooks en de Cougars hun intrek namen op SSB. Verder valt er over mij niets spannends te vertellen. Grootste gedeelte van mijn Klu-leven op SSB gebleven. Tussendoor nog een jaartje op het toenmalige DELM geplaatst geweest. Maar dat vond ik te stil en na veel moeite kwam ik weer terug op m’n ouwe stekkie. Uiteindelijk werd ik nog Hoofd Brandweer en op 1 oktober 2002 heb ik de Klu verlaten.
Contactgroep Postactieven
regio Soesterberg
© CGPA Soesterberg Realisatie: Ruud Hoogendoorn

Penningmeester

Tiny van der Wijst Telnr: 0346-352008

Geboren op 9 februari 1944 Gehuwd met Coby, 2 zonen en 7 kleinkinderen. Na enige jaren werkzaam te zijn geweest bij DAF in Eindhoven ben ik in 1963 begonnen met opleiding, op de toenmalige LKS in Schaarsbergen, tot Monteur Conventionele Vliegtuigen (MCV). Na de opleiding (1966) geplaatst bij het O&M Sq. van de Groep Lichte Vliegtuigen op het bedrijfsbureau. In 1968 overgeplaatst naar het 298 Sq. Bij 298 sq werkzaam geweest als Spec. MCV en Opz. MCV. In 1989 overgeplaatst naar BOEKLu MLTA standplaats Schiphol waar ik werkzaam ben geweest in de kwaliteitszorg bij de nieuwbouw F16. April 1992 bevorderd tot Elt. en geplaatst op de Vliegbasis Deelen bij het 300 Sq van de Groep Lichte Vliegtuigen als Hoofd Helicopter Onderhoud. Bij het sluiten van de Vliegbasis Deelen in 1995 geplaatst bij het nieuwe 300 Sq op de Vliegbasis Soesterberg als Hoofd Bedrijfsbureau Cougar. Vanaf eind 1996 werkzaam geweest als ARBO-coördinator op de Vliegbasis Soesterberg waar ik in 1999 met UKW ben gegaan. Naast mijn bestuursfunctie geniet ik vooral van de goede dingen van het leven in Frankrijk waar ik veel tijd doorbreng in mijn caravan.
Ledenadministrateur Ruud Vrakking Telnr: 035-6011956 Geboren op 28-4-1947. In maart 1967 opgekomen op de LKS te Schaarsbergen. Na de 1e 6 maanden militaire opleiding verder gegaan in het Brandweerwezen. In 1968 en begin 1969 OTT gedraaid op Twenthe. Tijdens de LAFA Werd ik "vriendelijk verzocht" om voor 5 jaar naar de Geleide Wapens te gaan, aangezien ze daar te korten zouden hebben. Na de bevordering tot Sergeant tijdelijk terug naar Twenthe en begon in de zomer aan de opleiding tot vuurleider bij de Nike. Na de opleiding OTT gedraaid op Rheine waarna ik na 3 maanden op Schöppingen werd geplaatst als MTR-operator. In 1975 overgeplaatst naar Soesterberg waar ik gelukkig weer brandweerman kon spelen. In 1993 overgeplaatst naar Deelen i.v.m. het vertrek van de Amerikanen. I.v.m. de sluiting van Deelen als vliegbasis, teruggeplaatst naar brandweer Soesterberg. Na een half jaar het verzoek gekregen om Hoofd Preventie te worden op Volkel en werd daar in april 1996 geplaatst. Per 1 mei 2002 met FLO.
Ereleden 1. Hr W. Aben, initiatiefnemer oprichten Contactgroepen Postactieven KLu 2. Hr D. Berlijn, toenmalig Bevelhebber KLu 3. Hr C. Hilderink, toenmalig Directeur Personeel 4. Hr. Bart Petersen, voormalig penningmeester CGPASSB † 5. Hr. Jan van der Togt, voormalig ledenadministrateur en webmaster CGPASSB
© CGPA Soesterberg, Contactgroep Post Actieven Soesterberg
Realisatie: Ruud Hoogendoorn
Contactgroep Postactieven regio Soesterberg

Lid worden

Procedure

Privacy verklaring Op 25 mei a.s. wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Hierdoor vallen veel door onze Contactgroep Postactieven KLu regio Soesterberg gebruikte gegevens sneller onder de privacywet. Ik wil hiermee een oproep doen aan alle leden hier aangesloten. Zij die hier op deze pagina niet op een foto of in een artikel, geplaatst vanaf 25 mei a.s., herkend willen worden, kunnen mij een email sturen (mvervoorn111@gmail.com). Ook als u reeds eerder geplaatste foto's/artikelen wenst verwijderd te hebben, kunt u dat aangeven. Verder worden onze leden op zeer korte termijn een Privacy Verklaring CGPASSB toegestuurd, waarin onze maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens worden toegelicht. Eventuele bezwaren tegen deze Privacy Verklaring kunt u voor 1 juli 2018 richten aan uw Voorzitter (vallee22hl@gmail.com). Tot die tijd wordt deze Privacy Verklaring als een voorlopige Privacy Verklaring beschouwd. Aanmelden bij Point of Contact (POC). Om lid te worden van onze Contactgroep dient u zich te melden bij: De Loketfunctionaris Veteranen en Postactieven CML: AOO B.M.P. Riemslag Baas, ten Tel.: 06-12033265 Email: bmp.riemslagbaas@mindef.nl Bij afwezigheid kunt u zich ook rechtstreeks met onze Secretaris tevens Loketfunctionaris Postactieven (zie bestuur). Registreren. Zij zullen u, in geval van Postactief, niet Veteraan voorzien van: 1. Het registratieformulier Dienstverlater (formulier A1) 2. Aanmeldingsformulier KNVOL, indien u zojuist de KLu heeft verlaten (formulier A3) 3. Belangstellingsregistratie evenementen Postactieven KLu (formulier B1) 4. Aanvraag Pas postactief (formulier P1) 5. Aanvraagformulier Defensiepas Type 3 (toegangspas), in bijzondere gevallen (formulier P2) 6. Formulier Machtiging Automatische Incasso Contributie Contactgroep Postactieven (formulier M1) Toelichting bij KLu veteranentenue (T1) In geval van Postactief, tevens Veteraan: 1. Het registratieformulier Dienstverlater, incl. Aanvraag Veteranenpas,- speld en –tenue (formulier A1) 2. Aanmeldingsstrook VMVKLu (vredesmissie Veteranen KLu) (formulier A2) 3. Aanmeldingsformulier KNVOL (Kon. Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht) voor tijdelijk gratis blad, indien u zojuist de KLu heeft verlaten (formulier A3) 4. Belangstellingsregistratie evenementen Postactieven KLu (formulier B1) 5. Belangstellingsregistratie evenementen Veteranen KLu (formulier B2) 6. Aanvraagformulier Defensiepas Type 3 (toegangspas), in bijzondere gevallen (formulier P2) 7. Formulier Machtiging Automatische Incasso Contributie Contactgroep Postactieven (formulier M1) Zodra u geregistreerd bent op het Veteranen/Postactieven-bestand bij Centrale Coördinator Veteranen en Postactieven KLu/Hoofdkwartier KLu te Breda, en in het ledenbestand VMVKLu (voor Veteranen) en Veteranen Instituut en in het ledenbestand van onze Contactgroep, krijgt u uitnodigingen voor onze evenementen. Voor contributiebetaling wordt u door de penningmeester een incassoformulier toegezonden (later beschikbaar op deze website). Contactgroep Postactieven regio Soesterberg, reknr. NL94INGB0009593762

Formulieren en Invulinstructies

Het registratieformulier Dienstverlater, incl. Aanvraag Veteranenpas,- speld en –tenue (formulier A1) Invulinstructie I-A1 Formulier A1 Formulier T1 Aanmeldingsstrook VMVKLu (vredesmissie Veteranen KLu) (formulier A2) Invulinstructie I-A2 Formulier A2 Aanmeldingsformulier KNVOL (Kon. Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht) voor tijdelijk gratis blad, indien u zojuist de KLu heeft verlaten (formulier A3) Invulinstructie I-A3 Formulier A3 Belangstellingsregistratie evenementen Postactieven KLu (formulier B1) Invulinstructie I-B1 Formulier B1 Belangstellingsregistratie evenementen Veteranen KLu (formulier B2) Invulinstructie I-B2 Formulier B2 Aanvraag Pas postactief (formulier P1) Invulinstructie I-P1 Formulier P1 Aanvraagformulier Defensiepas Type 3 (toegangspas), in bijzondere gevallen (formulier P2) Invulinstructie I-P2 Formulier P2 Formulier Machtiging Automatische Incasso Contributie Contactgroep Postactieven (formulier M1) Invulinstructie I-M1 Formulier M1 Statuten Huishoudelijk reglement
© Omina Cernens
Contactgroep Postactieven
regio Soesterberg
© CGPA Soesterberg Realisatie: Ruud Hoogendoorn

Lid worden

Kijk hiervoor op de website

Deze pagina is niet beschikbaar op mobiele apparaten
© CGPA Soesterberg, Contactgroep Post Actieven Soesterberg
Realisatie: Ruud Hoogendoorn
Contactgroep Postactieven regio Soesterberg

Programma

Het programma voor 2022

Alle evenementen voor 2022

Busreis

9306.jpg
© Omina Cernens
Contactgroep Postactieven
regio Soesterberg
© CGPA Soesterberg Realisatie: Ruud Hoogendoorn

Programma

Het programma voor 2020

Alle evenementen 2020 zijn gecanceld ivm COVID-19
9306.jpg
© CGPA Soesterberg, Contactgroep Post Actieven Soesterberg
Realisatie: Ruud Hoogendoorn

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van onze vereniging.

Contactgroep Postactieven regio Soesterberg

Nieuwsbrief maart 2022

Heeft u zelf iets te melden of nieuws met betrekking tot onze vereniging, meldt het dan aan de webmaster. Ook als u foto’s of video’s heeft gemaakt tijdens een van de bijeenkomsten, deel deze dan door ze op te sturen aan de webmaster, zodat ze op deze pagina geplaatst kunnen worden, of plaats uw foto’s of berichten op onze Facebook pagina.
© CGPA Soesterberg, Contactgroep Post Actieven Soesterberg
Realisatie: Ruud Hoogendoorn

Activiteiten geschiedenis

Foto’s en video’s

Op deze pagina een kleine impressie van onze vereniging. Heeft u tips of bijzondere foto’s? Stuur ze naar de webmaster zodat ze op deze pagina gedeeld kunnen worden met de overige leden, of plaats uw foto’s op onze pagina.
Contactgroep Postactieven regio Soesterberg
© CGPA Soesterberg, Contactgroep Post Actieven Soesterberg
Realisatie: Ruud Hoogendoorn

Contact

CPA Soesterberg

Kampweg 53 3769 DE Soesterberg KvK Gooi- en Eemland 32096649 Bank NL94INGB0009593762

Documenten

Statuten Huishoudelijk Regelement Lid worden
Contactgroep Postactieven regio Soesterberg
© Omina Cernens

Contact

CPA Soesterberg

Kampweg 53 3769 DE Soesterberg KvK Gooi- en Eemland 32096649 Bank NL94INGB0009593762
Contactgroep Postactieven
regio Soesterberg
© CGPA Soesterberg Realisatie: Ruud Hoogendoorn